Mobin - Dây tăng áp NGK

Dây tăng áp NGK, Mobin độ, IC độ