Nhông sên (xích) dĩa xe CBR 150

Nhông sên (xích) dĩa xe CBR150i chính hãng và các loại nhông xích màu vàng có phớt o cho CBR 150i, các loại nhông xích chất lượng có khả năng tải tốt chuyên dùng cho các dòng xe côn tay. Với các dòng sên xe máy cao cấp, đặc biệt là sên có phớt o chạy sẽ êm hơn, tiếng ồn xích ít hơn và lâu phải tăng sên hơn.