Nhông xích (sên dĩa) xe Sirius

Nhông xích (sên đĩa) xe Sirius chính hãng và các loại nhông xích DID cao cấp nhập khẩu Thái Lan, các loại nhông xích to bản dầy siêu bền cho xe Yamaha Sirius