Mobil

Mobil là nhà khai thác, hóa dầu và sản xuất dầu nhớt hàng đầu thế giới của Mỹ. Mobil luôn đứng hàng đầu về các sản phẩm dầu nhớt cao cấp cho xe hơi, dầu nhớt xe tải, dầu nhớt công nghiệp, dầu nhớt xe máy và cả các loại dầu nhớt cho trường đua