Xem Tuổi Xông Đất: Mang Lại Bình An, May Mắn và Phú Quý Trong Năm Mới

Bạn có biết rằng việc xông đất vào năm mới không chỉ mang ý nghĩa truyền thống mà còn có tác động tích cực đến tài lộc và may mắn của gia đình? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ, để đảm bảo rằng năm mới sẽ đầy niềm vui và thành công.

Tuổi Xông Đất Hợp Mệnh Gia Chủ

Kinh nghiệm dân gian cho rằng, để chọn người xông đất hợp mệnh gia chủ, chúng ta cần xem xét về Ngũ hành và Can Chi. Người xông đất cần có Thiên can, Địa chi và Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời, những yếu tố này cũng cần có mối liên kết với năm 2024.

Thông tin về gia chủ:

 • Ngày sinh dương lịch: 1/1/1996
 • Ngày sinh âm lịch: 11/11/1995 (Ất Hợi)
 • Năm xem tuổi xông đất: 2024

Tuổi Xông Đất Tốt và Xấu

Dựa trên kết quả phân tích, dưới đây là danh sách các tuổi xông đất tốt và xấu cho năm Giáp Thìn 2024:

Tuổi xông đất Tốt với gia chủ năm Giáp Thìn 2024:

 1. Bính Thìn – 1976
 2. Đinh Hợi – 1947
 3. Nhâm Tý – 1972
 4. Quý Mùi – 2003
 5. Nhâm Ngọ – 2002
 6. Canh Tý – 1960
 7. Nhâm Ngọ – 1942
 8. Quý Mùi – 1943
 9. Tân Mão – 1951
 10. Kỷ Mão – 1939

Tuổi xông đất Xấu với gia chủ năm Giáp Thìn 2024:

 1. Đinh Sửu – 1937
 2. Đinh Sửu – 1997
 3. Giáp Thân – 1944
 4. Giáp Ngọ – 1954
 5. Ất Dậu – 1945
 6. Giáp Dần – 1974
 7. Ất Sửu – 1985
 8. Tân Tỵ – 1941
 9. Tân Tỵ – 2001
 10. Canh Tuất – 1970

Phân Tích Quan Hệ Xung Khắc

Sau đây là phân tích quan hệ xung khắc của một số tuổi xông đất:

 1. Tuổi xông đất 1976 (Bính Thìn – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Bính tương sinh với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
   => Tổng điểm: 10/12 (Tốt)
 2. Tuổi xông đất 1947 (Đinh Hợi – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Ất của gia chủ (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Rất tốt)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
   => Tổng điểm: 10/12 (Tốt)
 3. Tuổi xông đất 1972 (Nhâm Tý – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
   => Tổng điểm: 10/12 (Tốt)
 4. Tuổi xông đất 2003 (Quý Mùi – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Quý tương sinh với thiên can Ất của gia chủ (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Quý không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Rất tốt)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Tứ Hành Xung với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Không tốt)
   => Tổng điểm: 9/12 (Tốt)
 5. Tuổi xông đất 2002 (Nhâm Ngọ – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
   => Tổng điểm: 9/12 (Tốt)
 6. Tuổi xông đất 1960 (Canh Tý – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
   => Tổng điểm: 9/12 (Tốt)
 7. Tuổi xông đất 1942 (Nhâm Ngọ – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
   => Tổng điểm: 9/12 (Tốt)
 8. Tuổi xông đất 1943 (Quý Mùi – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Quý tương sinh với thiên can Ất của gia chủ (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Quý không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Rất tốt)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Tứ Hành Xung với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Không tốt)
   => Tổng điểm: 9/12 (Tốt)
 9. Tuổi xông đất 1951 (Tân Mão – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ (Chấp nhận được)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Rất tốt)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
   => Tổng điểm: 9/12 (Tốt)
 10. Tuổi xông đất 1939 (Kỷ Mão – mệnh Hỏa):

  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ (Rất tốt)
  • Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn (Rất tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ tương khắc với thiên can Ất của gia chủ (Không tốt)
  • Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ (Rất tốt)
  • Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn (Chấp nhận được)
   => Tổng điểm: 8/12 (Khá)

Nếu bạn đang có trong danh sách tuổi xông đất tốt, hãy chuẩn bị tổ chức cúng xông đất chu đáo để mang lại bình an, may mắn và phú quý trong năm mới. Tuy nhiên, nếu bạn có trong danh sách tuổi xông đất xấu, đừng lo lắng quá. Chúng ta vẫn có thể tìm cách thúc đẩy sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống bằng cách tận dụng tối đa tiềm năng của mình.

Nếu bạn muốn biết thêm về tuổi xông đất và các phương pháp xông đất hiệu quả, hãy truy cập Hiệp Hội Xe Máy. Đó là nguồn thông tin uy tín và chất lượng về xe máy, giúp bạn có được sự hiểu biết sâu hơn về chủ đề này.

Hãy xông nhà đúng tuổi và cùng nhau chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui và thành công!

Rate this post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255