Tự học C# và WPF – Ghi chú của Hiệp Hội Xe Máy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua những khái niệm căn bản của ngôn ngữ lập trình C# và công cụ phát triển ứng dụng WPF. Cùng tìm hiểu nhé!

Lệnh, định danh và từ khoá

Mỗi chương trình C# bao gồm các lệnh, định danh và từ khoá. Lệnh là các chỉ dẫn cho máy tính thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Định danh là tên dùng để xác định các thành phần trong chương trình như namespace, lớp, phương thức, v.v. Từ khoá là các từ vựng đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình C#.

Chú thích

Chú thích là nội dung không được thực thi nhằm giải thích mã code, giúp người khác đọc code dễ dàng hơn hoặc sửa lỗi. C# hỗ trợ chú thích trên một dòng bằng dấu “//” và trên nhiều dòng bằng dấu “//”. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng chú thích XML bắt đầu bằng “///” để tạo chú thích dựa trên các phần tử XML.

Kiểu dữ liệu và toán tử

Kiểu dữ liệu trong C# dùng để biểu diễn các thông tin khác nhau như số, thời gian, văn bản,… Các kiểu dữ liệu sơ cấp trong C# bao gồm byte, short, int, long, float, double, decimal, bool, char và string.

Toán tử trong C# dùng để kết hợp các giá trị và tạo ra một giá trị mới. Các loại toán tử trong C# bao gồm toán tử gán, toán tử số học, toán tử so sánh, toán tử ghép chuỗi, toán tử luận lý, v.v.

Biến và biểu thức

Biến là nơi lưu trữ dữ liệu trong chương trình. Trong C#, chúng ta khai báo biến bằng cách gán kiểu dữ liệu và tên biến. Chúng ta cũng có thể gán giá trị cho biến khi khai báo hoặc sau đó.

Biểu thức là sự kết hợp giữa các toán hạng và toán tử và có thể cho ra một giá trị. Biểu thức trong C# có thể đơn giản hoặc phức tạp, và chúng tuân theo một quy tắc ưu tiên thực thi.

Thực hành với các toán tử

Bạn có thể tự học C# và WPF bằng cách tạo một ứng dụng WPF đơn giản. Bạn có thể nhập các toán hạng, chọn toán tử và tính toán kết quả. Đây là một cách thực tế để áp dụng những kiến thức đã học.

Hiệp Hội Xe Máy hy vọng rằng bạn có thể nắm vững những kiến thức căn bản về C# và WPF qua bài viết này. Nếu bạn quan tâm đến việc học C# và WPF, hãy truy cập Hiệp Hội Xe Máy để biết thêm thông tin chi tiết và những tài liệu hữu ích.

*Cùng nhau học C# và WPF!

Rate this post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255