Phương pháp coi ngày tốt xấu đầy đủ và chuẩn nhất: Làm thế nào để chọn ngày tốt và tránh ngày xấu?

Xem ngày tốt

Chọn ngày tốt và tránh ngày xấu đã trở thành một truyền thống văn hoá của các dân tộc Đông phương từ lâu. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn gây nhiều tranh cãi và lúng túng.

Trong lịch sử, việc coi ngày tốt xấu đã từng gây tranh cãi. Một ví dụ nổi tiếng được ghi nhận trong Sử Ký của Tư Mã Thiên là câu chuyện về việc Hán Vũ Đế triệu tập các thầy coi ngày từ các phương pháp khác nhau để tìm ngày tốt cưới vợ. Cuối cùng, ông phải tự chọn phương pháp Ngũ hành để tìm ngày tốt.

Bài viết này là tổng hợp và tập hợp những phương pháp coi ngày tốt xấu dựa trên tư liệu lưu truyền trong dân gian.

Phương pháp chọn ngày tốt

Phương pháp chọn ngày tốt dựa trên việc tập hợp và so sánh các qui ước ngày tốt xấu từ nhiều nguồn tài liệu. Mục tiêu là loại bỏ những ngày xấu và chọn ngày tốt nhất từ những ngày còn lại. Phương pháp này có ưu điểm là dựa trên sự tổng hợp của các tư liệu qui ước và loại bỏ những ngày xấu. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là có thể bỏ sót những ngày xấu do thiếu tư liệu hoặc sưu tầm chưa đầy đủ.

Loại bỏ ngày xấu trong tháng

Trong việc chọn ngày tốt xấu, cần tránh những ngày xấu trong tháng.

  • Tránh những ngày Dương công kỵ nhật: Ngày 13 tháng giêng, Ngày 11 tháng Hai, Ngày 9 tháng Ba, Ngày 7 tháng Tư, Ngày 5 tháng Năm, Ngày 3 tháng Sáu, Ngày 8 và 29 tháng Bảy, Ngày 27 tháng Tám, Ngày 25 tháng Chín, Ngày 23 tháng Mười, Ngày 21 tháng Mười một, Ngày 19 tháng chạp.

  • Tránh những ngày Tam nương sát: Mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27.

  • Tránh tam tai kỵ cất nhà và cưới vợ cho nam giới. Tuổi Thân – Tý – Thìn tam tai ở năm Dần – Mão – Thìn. Tuổi Dần – Ngọ – Tuất tam tai ở năm Thân – Dậu – Tuất. Tuổi Tỵ – Dậu – Sửu tam tai ở năm Hợi – Tý – Sửu. Tuổi Hợi – Mão – Mùi tam tai ở năm Tỵ – Ngọ – Mùi. Lưu ý: Nam giới gặp tam tai không nên cất nhà và lấy vợ.

  • Tránh ngày sát chủ: Ngày sát chủ trong tháng: Tháng Giêng: Sát chủ ở ngày Tý, Tháng 2, 3, 7, 9: Sát chủ ở ngày Sửu, Tháng 4: Sát chủ ở ngày Tuất, Tháng 11: Sát chủ ở ngày Mùi, Tháng 5, 6, 8, 10, 12: Sát chủ ở ngày Thìn. Sách xưa cho rằng, xây dựng, cưới gả chủ chầu Diêm Vương nên tránh ngày sát chủ.

Ngày sát chủ

Ngày sát chủ là ngày đại kỵ cho việc xây dựng, cưới gả và an táng. Ngày sát chủ trong tháng: Tháng Giêng: Ngày sát chủ ở ngày Tý, Tháng 2, 8,10: Ngày sát chủ ở ngày Mão, Tháng 3, 9: Ngày sát chủ ở ngày Thân, Tháng 4,10: Ngày sát chủ ở ngày Thìn, Tháng 5: Ngày sát chủ ở ngày Dần, Tháng 6: Ngày sát chủ ở ngày Tuất, Tháng 7: Ngày sát chủ ở ngày Hợi, Tháng 8: Ngày sát chủ ở ngày Sửu, Tháng 9: Ngày sát chủ ở ngày Ngọ, Tháng 10: Ngày sát chủ ở ngày Dậu, Tháng 11: Ngày sát chủ ở ngày Dần, Tháng 12: Ngày sát chủ ở ngày Thìn.

Bốn mùa đều có ngày sát chủ

Mùa Xuân: Ngày sát chủ ở ngày Ngọ, Mùa Hạ: Ngày sát chủ ở ngày Tý, Mùa Thu: Ngày sát chủ ở ngày Dậu, Mùa Đông: Ngày sát chủ ở ngày Mão.

Mỗi tháng lại ấn định một ngày sát chủ

Tháng 1,5,9: Ngày sát chủ ở ngày Tý, Tháng 2, 8,10: Ngày sát chủ ở ngày Mão, Tháng 3,7,11: Ngày sát chủ ở ngày Ngọ, Tháng 4, 6,12: Ngày sát chủ ở ngày Dậu.

Giờ sát chủ trong tháng

Tháng 1, 7: Ngày sát chủ ở giờ Dần, Tháng 2, 8: Ngày sát chủ ở giờ Tỵ, Tháng 3, 9: Ngày sát chủ ở giờ Thân, Tháng 4,10: Ngày sát chủ ở giờ Thìn, Tháng 5, 11: Ngày sát chủ ở giờ Dậu, Tháng 6, 12: Ngày sát chủ ở giờ Mão.

Tránh ngày Thọ tử

Ngày Thọ tử là những ngày không nên làm bất cứ việc gì vì được coi là ngày mang kỵ. Ví dụ: Tháng 1: Thọ tử ở các ngày Bính Tuất, Tháng 2: Thọ tử ở các ngày Nhâm Thìn, Tháng 3: Thọ tử ở các ngày Tân Hợi, Tháng 4: Thọ tử ở các ngày Đinh Tỵ, Tháng 5: Thọ tử ở các ngày Mậu Tý, Tháng 6: Thọ tử ở các ngày Bính Ngọ, Tháng 7: Thọ tử ở các ngày Ất Sửu, Tháng 8: Thọ tử ở các ngày Quý Mùi, Tháng 9: Thọ tử ở các ngày Giáp Dần, Tháng 10: Thọ tử ở các ngày Mậu Thân, Tháng 11: Thọ tử ở các ngày Tân Mão, Tháng 12: Thọ tử ở các ngày Tân Dậu.

Giờ Thọ tử trong ngày

Cũng như ngày Thọ tử, giờ Thọ tử cũng không nên làm bất cứ việc gì. Ví dụ: Ngày Tý: Thọ tử ở giờ Sửu, Ngày Sửu: Thọ tử ở giờ Ngọ, Ngày Dần: Thọ tử ở giờ Ngọ, Ngày Mão: Thọ tử ở giờ Tỵ, Ngày Thìn: Thọ tử ở giờ Tỵ, Ngày Tỵ: Thọ tử ở giờ Ngọ, Ngày Ngọ: Thọ tử ở giờ Mùi, Ngày Mùi: Thọ tử ở giờ Ngọ, Ngày Thân: Thọ tử ở giờ Mão, Ngày Dậu: Thọ tử ở giờ Tỵ, Ngày Tuất: Thọ tử ở giờ Mùi, Ngày Hợi: Thọ tử ở giờ Ngọ.

Chọn ngày tốt cho con gái xuất giá

Việc chọn ngày cho con gái xuất giá có một số qui ước như sau:

  • Gái tuổi Tý – Ngọ: Đại lợi ở tháng 6 – 12, Tiểu lợi ở tháng 1 – 7, Phu chủ ở tháng 4 -10, Thê chủ ở tháng 5 -11, Công cô ở tháng 2 – 8, Thê chủ ở tháng 3 tháng 9.

  • Gái tuổi Sửu – Mùi: Đại lợi ở tháng 5 -11, Tiểu lợi ở tháng 4 -10, Phu chủ ở tháng 1 – 7, Thê chủ ở tháng 6- 12, Công cô ở tháng 3 – 9, Nhạc thân ở tháng 2- 8.

  • Gái tuổi Dần – Thân: Đại lợi ở tháng 2 – 8, Tiểu lợi ở tháng 3 – 9, Phu chủ ở tháng 6 – 12, Thê chủ ở tháng 1 – 7, Công cô ở tháng 4 -10, Nhạc thân ở tháng 5-11.

  • Gái tuổi Mão – Dậu: Đại lợi ở tháng 1 – 7, Tiểu lợi ở tháng 6 -12, Phu chủ ở tháng 3 – 9, Thê chủ ở tháng 2 – 8, Công cô ở tháng 5 -11, Nhạc thân ở tháng 4-10.

  • Gái tuổi Thìn – Tuất: Đại lợi ở tháng 4 – 10, Tiểu lợi ở tháng 5 -11, Phu chủ ở tháng 2 – 8, Thê chủ ở tháng 3 – 9, Công cô ở tháng 6 -12, Nhạc thân ở tháng 1-7.

  • Gái tuổi Tỵ – Hợi: Đại lợi ở tháng 3 – 9, Tiểu lợi ở tháng 2 – 8, Phu chủ ở tháng 5 – 11, Thê chủ ở tháng 4 – 10, Công cô ở tháng 1 – 7, Nhạc thân ở tháng 6 – 12.

Phương pháp tính tuổi Kim Lâu

Phương pháp tính tuổi Kim Lâu là một phương pháp trong dân gian. Cách tính tuổi này sẽ căn cứ trên một sơ đồ nhất định. Ví dụ: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9, và sau đó lặp lại tuần tự này. Những số 1, 3, 6, 8 được coi là ngày bị Kim Lâu. Ví dụ, tuổi 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 83, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 99 được coi là bị Kim Lâu.

Kết luận

Việc chọn ngày tốt và tránh ngày xấu là một phần không thể thiếu trong văn hoá của các dân tộc Đông phương. Mặc dù có nhiều phương pháp và qui ước khác nhau, nhưng quan trọng nhất là căn cứ vào tư liệu và kinh nghiệm của những người đã nghiên cứu và thực hiện. Hiệp Hội Xe Máy luôn mong muốn chia sẻ những thông tin hữu ích và chuẩn nhất với quý đọc giả.

Rate this post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255