Ngày giờ xuất hành và mở hàng năm Giáp Thìn 2024 theo tuổi 12 con giáp

Giờ xuất hành mùng 1 Tết Giáp Thìn

Giờ xuất hành mùng 1 Tết Giáp Thìn cho tuổi Tý và Sửu

Khung giờ lành có thể từ 5h00 – 7h00 sáng

Giờ xuất hành mùng 1 Tết Giáp Thìn cho tuổi Dần và Mão

Khung giờ lành có thể từ 7h00 – 9h00 sáng

Giờ xuất hành mùng 1 Tết Giáp Thìn cho tuổi Thìn và Tỵ

Khung giờ lành có thể từ 9h00 – 11h00 trưa

Giờ xuất hành mùng 1 Tết Giáp Thìn cho tuổi Ngọ và Mùi

Khung giờ lành có thể từ 11h00 – 13h00 chiều

Giờ xuất hành mùng 1 Tết Giáp Thìn cho tuổi Thân và Dậu

Khung giờ lành có thể từ 13h00 – 15h00 chiều

Giờ xuất hành mùng 1 Tết Giáp Thìn cho tuổi Tuất và Hợi

Khung giờ lành có thể từ 15h00 – 17h00 chiều

Ngày giờ xuất hành và mở hàng năm Giáp Thìn 2024

Như vậy, xuân Giáp Thìn có bốn ngày tốt có thể xuất hành, mở hàng, cụ thể là mùng Một, mùng Bốn, mùng Sáu và mùng Tám. Hy vọng các bạn chọn được ngày giờ phù hợp.

Ngày mùng 1 tốt, có thể xuất hành trong các khung giờ: Giờ Dần tức là từ 3h đến 5h, giờ Thìn (7h- 9h), giờ Tỵ (9h- 11h) và giờ Thân (15h- 17h).

Ngày mùng 2 xấu, kỵ xuất hành, khai trương, mở hàng. Ngày xung tuổi Hợi, sát hướng Đông. Trong trường hợp cần thiết, có thể chọn giờ tốt là các khung giờ: Từ 7h đến 9h hoặc từ 11h đến 13h.

Ngày mùng 3 xấu, chỉ nên quét tước dọn dẹp. Nếu phải xuất hành hoặc làm những việc cần kíp thì nên chọn các khung giờ tốt: Từ 5h đến 7h, 11h đến 13h hoặc 15h đến 17h.

Ngày mùng 4 tốt, xuất hành, mở hàng, khai trương, nên chọn các khung giờ: Giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h đến 7h), giờ Tỵ (9h đến 11h) hoặc giờ Thân (15h đến 17h).

Ngày mùng 5 xấu, bách sự kỵ. Nếu việc phải làm thì nên chọn các khung giờ tốt: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h) hoặc giờ Mùi (13h-15h).

Ngày mùng 6 tốt, có thể xuất hành, khai trương, mở hàng trong các khung giờ tốt: Giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h- 15h) và giờ Dậu (17h đến 19h).

Ngày mùng 7 xấu, nếu việc phải làm thì nên chọn các khung giờ tốt: Giờ Thìn (7h- 9h), giờ Tỵ (9h – 11h), giờ Thân (15h -17h) và giờ Dậu (17h – 19h).

Ngày mùng 8 tốt, có thể xuất hành, mở hàng trong các khung giờ tốt: Giờ Thìn (7h- 9h) hoặc giờ Ngọ (11h -13h).

Rate this post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255